Podobnie jak przedsiębiorcy, jednostki gminne obowiązkowo podlegają wpisowi do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), mimo że nie są wymienione we wzorze wpisu do rejestru.