O środki zewnętrzne na remonty kamienic jest bardzo trudno. Pewne szanse daje program rewitalizacji albo termomodernizacja.
Zapytaliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego, na jakie dotacje przy remontowaniu starych domów mogą liczyć gminy. Okazuje się, że obecnie na żadne. Bank prowadzi wprawdzie Fundusz Termomodernizacji i Remontów, jednak w dostępnych teraz programach pomoc dla JST dotyczy tylko obiektów użyteczności publicznej (więcej możliwości jest dla wspólnot mieszkaniowych). Ma się to jednak zmienić. – Właśnie został zainicjowany proces legislacyjny zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt nowelizacji przewiduje stworzenie m.in. narzędzi wsparcia gmin w remontach zasobów komunalnych, zarówno w zakresie termomodernizacji, jak i remontów – zapowiada Zbigniew Przybysz z MIR. – Resort planuje skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jeszcze w maju br. – dodaje przedstawiciel ministerstwa. Jak się dowiadujemy, dzięki tej zmianie o pieniądze na gruntowną termomodernizację mogłyby ubiegać się same gminy. Środki europejskie na ten cel będą zapewne pochodzić z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dla wspólnot mieszkaniowych) lub z regionalnych programów operacyjnych (RPO). Preferowane mają być takie działania, które pozwolą na uzyskanie 60 proc. wskaźnika oszczędności. Te zwiększające efektywność energetyczną jedynie poniżej 25 proc. nie będą w ogóle kwalifikowały się do dofinansowania. Pytanie tylko, jakich domów będzie to wsparcie dotyczyć. Jakiś czas temu wiceminister w MIR Artur Soboń mówił bowiem, że wsparcie miałoby służyć w znacznej mierze docieplaniu domów z wielkiej płyty. A w znacznie gorszym stanie są przecież domy wybudowane kilkadziesiąt lat temu tradycyjnie. I gminy mają w nich więcej mieszkań niż w obiektach z wielkiej płyty.
Co więc robić dzisiaj, gdy trzeba ratować kamienice? Radosław Milczarski z BGK proponuje pożyczki na te cele, ale taka możliwość dostępna jest w tej chwili tylko w nielicznych województwach, m.in. w mazowieckim i małopolskim z programu Jessica 2. Pożyczki te są rzeczywiście tanie. Na Mazowszu oprocentowanie zaczyna się od 0,25 proc. Wsparcie może być spłacane przez maksimum 15 lat z dwuletnim okresem karencji. Można je zaciągnąć na maksymalnie 20 mln zł. Przeznaczone jest na:
  • zagospodarowanie/zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznych;
  • rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;
  • odnowę tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje m.in. wsparcie gmin w remontach zasobów komunalnych. MIR planuje skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jeszcze w maju br.
Zbigniew Przybysz
wydział prasowy MIIR
Z kolei w Małopolsce można się starać o pożyczkę m.in. na modernizację, renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie poszczególnych elementów (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze, windy). Przy czym nie zapomniano o modernizacji energetycznej budynków. Co prawda potrzebny jest do tego audyt energetyczny. Wsparcie udzielane jest w takim zakresie, jaki z niego wynika. Pożyczka wynosi od 300 tys. do 15 mln zł, trzeba ją spłacić w ciągu 20 lat. Przewidziano sześciomiesięczną karencję (szczegóły programów dostępne są na stronach BGK).
Jest też jeszcze nieco pieniędzy na rewitalizacje w ramach RPO woj. śląskiego. Ze wsparcia na analogiczny cel skorzystać mogą też samorządy z woj. kujawsko-pomorskiego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podstawa jest oczywiście posiadanie aktualnego programu rewitalizacji. Warto też poszukać pieniędzy w programach regionalnych i ewentualnie środowiskowych (na termomodernizacje).