W odpowiedzi na sygnalizowane problemy związane z uwłaszczeniem się na gruntach mieszkaniowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza przygotować pakiet zmian w tzw. ustawie przekształceniowej.

Wielokrotnie na naszych łamach informowaliśmy o problemach związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa przekształceniowa, co do zasady zlikwidować miała użytkowanie wieczyste na gruntach mieszkaniowych. Wraz z wdrażaniem jej przepisów, okazało się, że nie we wszystkich przypadkach uwłaszczenie się na gminnych czy państwowych gruntach będzie tak łatwe, jak założył ustawodawca.

CZYTAJ: Mieszkańcy osiedli mają problem: Kwiaciarnie i warzywniaki zablokują przekształcenie >>

Dodatkowe problemy sprawia także chaos dotyczący wydawanych zaświadczeń o przekształceniu, a konkretnie związane z tym opóźnienia. Osoby, które nie otrzymały jeszcze niniejszego dokumentu, nie mogą skorzystać bowiem z przysługującej im ustawowo bonifikaty za wniesienie opłat z góry.

Więcej o problemach z przekształceniem przeczytasz tutaj >>

Jak się okazuje, Resort Inwestycji i Rozwoju przeanalizował realizację uwłaszczenia mieszkańców przez samorządy w pierwszym kwartale funkcjonowania i pod hasłem #GruntToWłasność zamierza przygotować nowelizację mającą na celu usprawnienie przekształcenia. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

- Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń – wyjaśnia w przekazanym komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jakie poprawki zamierza wnieść resort do ustawy przekształceniowej?

Chodzi głównie o wyeliminowanie blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty, a także wprowadzenie "uproszczonego" trybu dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział będzie niezbędny.

Resort wyjaśnił także, że zamierza objąć ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych. Chce też określić w ustawie, czy i w jakich przypadkach jest wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa na rzecz cudzoziemca, a także doprecyzować tryb udzielania pomocy publicznej, tak aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.

Ponadto, MIiR planuje ustawowe zapewnienie najwyższych bonifikat w opłacie przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego wygasło z mocy ustawy, a fakt ten ma potwierdzać zaświadczenie wydawane przez urzędy. W konsekwencji, od 1 stycznia 2019 r. użytkownika wieczystego nie wiąże już umowa, będąca źródłem obowiązku ponoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste. Jednak do chwili uzyskania zaświadczenia użytkownik wieczysty nie dysponuje wiedzą, czy przysługujące mu prawo uległo przekształceniu we własność. Dlatego jeżeli przed końcem marca 2019 r. nie otrzymał urzędowego poświadczenia przez organ faktu uwłaszczenia, a równocześnie ma wątpliwości co do tego, czy grunt, który zamieszkuje uległ przekształceniu, powinien skonsultować się z właściwym urzędem wniesienia opłaty rocznej za rok 2019, z zachowaniem ustawowego terminu płatności - tłumaczył Soboń kilka dni temu.

Źródło: gazetaprawna.pl/PAP/MIiR