- Wnioski złożone w IV naborze dla „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” nie będą powtórnie oceniane - mówi w wywiadzie dla DGP Katarzyna Kis, dyrektor wydziału infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Fundusz Dróg Samorządowych ma być następcą dotychczasowego programu tzw. schetynówek, a przejście z jednego programu w drugi ma być płynne. Czy to oznacza, że w pierwszej kolejności z FDS zostaną dofinansowane wnioski samorządów złożone w zeszłym roku?
Umowy na dofinansowanie zadań będą podpisywane z jednostkami samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w IV edycji naboru w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” i znalazły się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z zapisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wojewoda ma możliwość ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w przypadku nie wyczerpania kwoty środków przyznanych w danym roku dla województwa.
ikona lupy />
Katarzyna Kis dyrektor wydziału infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego fot. Materiały prasowe / DGP
Ile gmin i powiatów złożyło wnioski do tej pory?
Do 17 września 2018 r. trwał IV nabór wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W tym terminie wpłynęły 64 wnioski, w tym: 41 wniosków na drogi gminne o łącznej kwocie dotacji ok. 39,5 mln zł oraz 23 wnioski na drogi powiatowe o łącznej kwocie dotacji ponad 36 mln zł. W tym zawarte są wnioski Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, czyli miast na prawach powiatu.TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>>>