Wprowadzenie specjalnego dodatku dla osób, które pracują bezpośrednio z seniorami oraz refundowanie kosztów zatrudnienia pielęgniarek ze środków NFZ. Takie postulaty znalazły się w petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia (OSOiMPSiOZ) skierowanej do resortu rodziny.
– Ze względu na niski poziom płac, zwłaszcza w domach znajdujących się w małych miejscowościach, nie jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych pracowników. Stąd codziennością wielu placówek są częste i masowe odejścia z pracy oraz wakaty, które utrzymują się kilka miesięcy – mówi Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Bornym Sulinowie i przewodnicząca regionu zachodniopomorskiego OSOiMPSiOZ.
Zdaniem stowarzyszenia konieczne jest podjęcie działań, które będą służyć poprawie trudnej sytuacji DPS. W związku z tym proponuje wdrożenie czterech rozwiązań, mogących w tym pomóc.
Jednym z nich jest wprowadzenie dodatku dla personelu wchodzącego w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który pracuje bezpośrednio z mieszkańcami placówki – na wzór tego wypłacanego pracowników socjalnym za pracę w terenie. Kolejny postulat dotyczy pielęgniarek. Ich obecność w DPS jest niezbędna z uwagi na to, że stan zdrowia osób w nich przebywających często jest zbliżony do tego, w jakim znajdują się pacjenci podmiotów leczniczych. Jednocześnie pielęgniarki chętniej podejmują zatrudnienie w służbie zdrowia, bo tam mogą liczyć na pensję na poziomie nieporównywalnie wyższym niż w DPS. Dlatego w ocenie organizacji należy stworzyć możliwości refundacji kosztów zatrudniania personelu medycznego z NFZ.
Następna zmiana, którą postuluje OSOiMPSiOZ to doprowadzenie do zwiększenia dotacji przekazywanej przez budżet państwa, na osoby umieszczone w DPS przed 2004 r. Jest to o tyle istotne, że jej wysokość w połączeniu z opłatą wnoszoną przez mieszkańca najczęściej nie pokrywa jego pełnego miesięcznego kosztu utrzymania (do pobytu tych osób nie dopłacają członkowie rodziny ani samorządy).
– Zdarza się, że ta różnica wynosi nawet 500 zł. Wprawdzie czasami pod koniec roku, gdy wojewodowie dysponują zaoszczędzonymi środkami, otrzymujemy w ramach dotacji dodatkowe pieniądze, ale nigdy nie wiadomo, czy i jakie będą to kwoty – podkreśla Krystyna Berdyńska.
Wreszcie stowarzyszenie proponuje obniżenie kwalifikacji zawodowych na stanowisku młodszego opiekuna oraz dodanie nowego stanowiska pracy – asystenta opiekuna.