Członkowie zarządu, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak członkowie zarządu i skarbnik województwa – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186), który został wniesiony do Sejmu.
Przygotowali go posłowie z sejmowej komisji ds. petycji.
Uwagę na problem zwróciła fundacja Centrum Analiz dla Rozwoju z Warszawy. Nowe regulacje miałyby załatać lukę, którą wykryto po uchwaleniu ustawy z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Choć Górnośląski Związek Metropolitalny już funkcjonuje (tworzy go 41 gmin), zorientowano się, że osoby pełniące istotne funkcje w tej instytucji nie mają obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych. – Obowiązek taki spoczywa natomiast na wielu osobach pełniących funkcje w strukturach samorządu terytorialnego o znacznie mniejszym zakresie zadań i odpowiedzialności – wynika z uzasadnienia.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu