Dopisywanie się do rejestru wyborców oraz zgłaszanie chęci głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne to usługi wyborcze dostępne online - poinformował we wtorek minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W wyborach samorządowych wyborcy będą mogli głosować jedynie na terenie swojego okręgu wyborczego - nie ma możliwości, tak jak np. w wyborach prezydenckich, otrzymania zaświadczenia o prawie głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą, nie ma też możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego.

Jeśli jednak wyborca stale zamieszkuje w jednym miejscu, ale zameldowany jest na pobyt stały gdzie indziej, może złożyć wniosek w urzędzie gminy na obszarze której stale mieszka o wpisanie do rejestru wyborców.

"Wybory samorządowe mają specjalny charakter - decydujemy o miejscu, w którym mieszkamy, o tym, jako ono będzie rządzone, dlatego bardzo istotne jest, żeby jak najwięcej obywateli mogło wziąć udział w tym głosowaniu i mogło decydować o miejscach, w których żyją" - mówił Zagórski na wtorkowej konferencji prasowej.

Minister poinformował, że usługi wyborcze, jakimi są dopisywanie się do rejestru wyborców oraz zgłaszanie chęci głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne są dostępne online.

By wpisać się do dowolnego rejestru wyborców w kraju wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, odnaleźć usługę wpisywania się do rejestru wyborców, po czym zalogować się Profilem Zaufanym (Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie; służy jako elektroniczny podpis). Następnie należy wskazać gminę, na terenie której planujemy oddać głos. Z usługi mogą skorzystać obywatele innych państw Unii Europejskiej stale przebywający w Polsce, a także obywatele RP.

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego przez internet z użyciem Profilu Zaufanego. Do elektronicznego wniosku muszą oni dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niewidoma lub niedowidząca może poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy - w zależności od potrzeb wnioskodawcy - może zostać przesłany na adres z meldunku lub dowolny inny adres zamieszkania.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki stwierdził na konferencji, że im więcej osób będzie brało udział w głosowaniu, tym silniejsze będzie państwo. Jaki zachęcał też do dopisywania się do rejestru wyborców i głosowania w jesiennych wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.