PKW zarejestrowała już w sumie 17 komitetów wyborczych. 11 spośród nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 6 komitetów to po dwa koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

 Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi 4741.

Więcej na ten temat w serwisie: Wybory samorządowe 2018