Kodeks wyborczy wyraźnie nakłada na wójtów, starostów i marszałków województw zadanie związane z drukiem oraz transportem kart do głosowania - powiedział we wtorek przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Tymczasem zdaniem marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka jest to niezgodne z prawem.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk skierował pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym wyraził "głębokie zaniepokojenie" związane z przyznaniem przez Krajowe Biuro Wyborcze Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowanych w 2018 r. - w tym na druk i transport kart do głosowania.

Zdaniem marszałka województwa, w przepisach Kodeksu wyborczego nie ma podstaw prawnych do realizacji przez urzędy marszałkowskie zadania związanego z drukiem oraz transportem kart do głosowania. Struk powołał się m.in. na art. 167 pkt. 1 ust. 3c znowelizowanego Kodeksu wyborczego, który mówi, że zarządzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnienie ich przekazania właściwym komisjom wyborczym należy do komisarza wyborczego.