Kilku mieszkańców gminy prowadziło firmę, która zbankrutowała. Byli przedsiębiorcy pozostali bez środków do życia. Czy gmina musi pomagać takim osobom?
Tak. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Pozostaje pytanie, jak rozumieć to określenie i czy mieści się w jego granicach obowiązek pomagania osobom najbardziej potrzebującym.
Wydaje się, że działalność gminy w tym zakresie jest jej obowiązkiem, a nie kwestią wyboru i dobrej woli lokalnych włodarzy.