Rada Miasta Tychy (Śląskie) zdecydowała w czwartek o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach w mieście od północy do godz. 6. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ograniczenie pozwoliła wprowadzić nowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowela zaczęła obowiązywać w marcu, dała samorządom możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

"Zdecydowaliśmy się złożyć wniosek w tej sprawie. Oczywiście był on konsultowany z organizacjami pozarządowymi, zasięgnęliśmy też opinii jednostek pomocniczych miasta, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie wspomniane organizacje i jednostki były za wprowadzeniem zmian w tym obszarze" - powiedziała przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w tyskiej Radzie Miasta Urszula Paździorek-Pawlik.

Pierwotnie tyscy radni rozważali wprowadzenie zakazu już od godziny 22, ale ostatecznie zdecydowali inaczej.

Reklama

Czwartkowa uchwała określa także maksymalną liczbę zezwoleń dla sklepów handlujących alkoholem i serwujących go barów i restauracji w Tychach.

Na tej samej sesji radni nie przyjęli projektu uchwały dotyczącej zasad usytuowania w mieście miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Propozycja dotyczyła zwiększenia odległości z 50 do 100 metrów od tzw. miejsc chronionych, np. przedszkoli, szkół, obiektów sportowych, kościołów i cmentarzy. 20 radnych było temu przeciwnych, 4 było "za", a jeden się wstrzymał od głosu.