Referendum konstytucyjne – o ile dojdzie do skutku – może być pierwszym krokiem do przecięcia dyskusji, czy ten szczebel samorządu powinien dalej istnieć.

„Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa” – to jedno z pytań, które w planowanym na jesień referendum konsultacyjnym zaproponował Pałac Prezydencki.

Dziś art. 164 ustawy zasadniczej stanowi jedynie, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Brakuje podobnego, jednoznacznego wskazania pozostałych dwóch szczebli, czyli powiatów i województw. – W konstytucji z 1997 r. powiaty się nie znalazły, bo przesądzało się jeszcze, czy w ogóle będą istniały. Decyzje w tej sprawie zapadły dopiero w 1998 r. – tłumaczy Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Chodzi o reformę administracyjną rządu Jerzego Buzka wprowadzającą trzystopniową strukturę podziału terytorialnego od 1 stycznia 1999 r.