Nie ma znaczenia, czy radny zwróci dietę do samorządowej kasy, czy też nie. Gmina w obu przypadkach będzie musiała wykazać wszystkie wypłacone mu pieniądze na formularzu PIT-R. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał radny, który postanowił zrzec się przysługującej mu diety. Poinformował o tym wprawdzie burmistrza, ale nawet pomimo tego urząd miasta przesyłał mu pieniądze na konto. Mężczyzna natychmiast zwracał je do miejskiej kasy. Sądził, że dzięki temu nie osiągnie przychodu, a więc miasto nie będzie musiało wykazywać wypłat w zeznaniu PIT-R. Taki dokument zasadniczo jest załącznikiem do deklaracji PIT-11 i podobnie jak ona powinien do końca lutego trafić do właściwego urzędu skarbowego. Przesłać go powinien płatnik wypłacający wynagrodzenie za pełnienie funkcji społecznych bądź obywatelskich, czyli w tym przypadku miasto.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał jednak wątpliwości, że mężczyzna osiągnął przychód, i to już w chwili, gdy miasto wypłaciło mu pieniądze. Nie ma więc znaczenia, że zwrócił je potem do miejskiej kasy, bo i tak powinny zostać wykazane w PIT-R – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.165.2018.2.AGR