Coraz większymi krokami zbliża się gorący okres samorządowej kampanii wyborczej. Jej kulminacyjnym momentem będą jesienne wybory. Już teraz coraz więcej środowisk uruchamia swoje zaplecza organizacyjne (mniej lub bardziej polityczne), aby z odpowiednio dużym zapasem i przy maksymalnym przygotowaniu z sukcesem przeprowadzić kampanię wyborczą. To ostatni moment, aby przyszły kandydat zrobił rachunek zysków i strat wyboru na radnego.

Z pełnieniem tej funkcji wiążą się nie tylko przywileje. Z piastowaniem mandatu łączą się określone ograniczenia. Dotyczą one m.in. wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wykonywania dodatkowych zajęć lub przyjmowania darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców, prowadzenia aktywności gospodarczej, łączenia mandatu z niektórymi innymi publicznymi funkcjami. Listę zakazów przewidują regulacje ustrojowe poszczególnych szczebli samorządowych. Chodzi tu o ustawy:

●z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.; dalej: u.s.g.),