Osoby bezdomne, które potrzebują pomocy i opieki w codziennym życiu, będą mogły uzyskać ją w nowym typie placówki zapewniającej tymczasowe schronienie.
Możliwość jej prowadzenia przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, którego drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. O wprowadzenie do systemu wsparcia schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – bo tak ma się nazywać nowa jednostka – apelowały przede wszystkim organizacje pozarządowe (to one najczęściej na zlecenie samorządów prowadzą placówki dla osób bez stałego miejsca zamieszkania). Wskazywały na lukę w przepisach, która powodowała, że choć teraz schroniska nie mogą udzielać usług opiekuńczych, to w rzeczywistości zapewniają taką pomoc z uwagi na to, że osoba bezdomna nie kwalifikuje się do umieszczenia w placówce z całodobową opieką.
W trakcie dyskusji nad projektem duże zainteresowanie posłów wzbudziło to, czy samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze, aby zakładać schroniska z usługami opiekuńczymi lub przekształcać w nie te istniejące. Z odpowiedzi udzielonej przez Elżbietę Bojanowską, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej wynika jednak, że na dodatkowe środki nie mają co liczyć.
– Udzielanie schronienia jest zadaniem własnym gminy. Nowelizacja ustawy nic w tej kwestii nie zmienia, a porządkuje jedynie przepisy w związku z problemami sygnalizowanymi przez organizacje pozarządowe – wskazała.
Projekt zakłada też, że przyznanie miejsca w schronisku nie będzie wymagać podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym. Jak zapewniła wiceminister Bojanowska, nie oznacza to, że nie będą podejmowane wobec takiej osoby działania aktywizacyjne (ich realizacja jest jednym z elementów kontraktu).
Zmiany czekają również prowadzony przez każdego wojewodę rejestr placówek zapewniających tymczasowe miejsce pobytu. Będzie on zawierał szczegółowe informacje o miejscach w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach prowadzonych przez gminę, na jej zlecenie oraz tych, które wykupuje w jednostkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Nad przyjęciem ustawy posłowie będą głosować jutro. Nowe regulacje wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru, które zaczną obowiązywać po trzech miesiącach.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po drugim czytaniu