statystyki

Jakich wydatków nie zaneguje RIO

autor: Marcin Nagórek03.02.2018, 12:30
Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.

Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.źródło: ShutterStock

Legalność wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest weryfikowana przez regionalne izby obrachunkowe. Wynika to wprost z ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Oznacza to, że izby mogą orzec nawet o nieważności nielegalnego wydatku budżetowego JST, a to grozi odpowiedzialnością. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, można temu przeciwdziałać. Przed wydatkowaniem środków na wątpliwy cel JST mają bowiem prawo zasięgnąć stanowiska właściwej izby, właśnie w trybie ww. ustawy. Samorządy powinny oceniać każde tego rodzaju zagadnienie ze szczególną rozwagą, bowiem od konkretnego stanu faktycznego zależeć będzie to, czy dane zadanie można sfinansować. Nawet bowiem z pozoru zbliżone działania w istocie rzeczy mogą podlegać zupełnie odmiennej ocenie prawnej. Dlatego też w procesie wydatkowania środków budżetowych należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

O co samorządy pytają na szkoleniach

Pomoc dla powiatu na realizację jego zadań zleconych

Nasza gmina ma wątpliwość, czy może udzielić pomocy powiatowi. Chodzi o sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Jest to zadanie powiatu, ale nie własne, tylko zlecone.

ODPOWIEDŹ

Nie jest to możliwe. Zgodnie z art. 45 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.), JST realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia. Co prawda zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.; dalej: u.s.g.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia JST mogą sobie wzajemnie bądź innym JST udzielać pomocy, w tym finansowej. To więc oznacza, że co do zasady np. gmina może przekazać pieniądze powiatowi, ale z korelacji art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; dalej: u.f.p.) wynika możliwość udzielania z budżetu JST pomocy finansowej i rzeczowej dla innych JST, przy czym ta pomoc ma charakter dotacji celowej. Wreszcie wspomniane wsparcie finansowe może być udzielone tylko na realizację zadań własnych JST, do której jest ona kierowana. W tym kontekście przytoczyć można stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z wyroku z 3 marca 2015 r. (sygn. akt II GSK 207/14),w którym zaakcentowano, że: „(...) może być ona [pomoc – red.] przyznana wyłącznie na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego”. Dodano ponadto, że: „Przesunięcie środków z budżetu gminy do budżetu samorządu województwa na cele związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych przez państwo, stanowiłoby faktyczne przeniesienie zadania z zakresu administracji rządowej na podmiot nieuprawniony w ustawie do jego wykonania i byłoby rażącym naruszeniem zasad finansowania określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. Ważne znaczenie ma również art. 216 ust. 2 pkt 1 u.f.p., który przewiduje, że wydatki JST są przeznaczone na realizację zadań własnych. Dalej w ww. art. 216 ust. 2 pkt 5 mowa jest o wydatkach na pomoc rzeczową lub finansową dla JST, określoną odrębną uchwałą organu stanowiącego JST. Skoro zaś w art. 216 ust. 2 pkt 1 mowa jest o wydatkach na realizację zadań własnych JST, to pkt 5 dotyczy tylko wydatków na pomoc (rzeczową lub finansową) nakierowaną na finansowanie zadań beneficjenta tej pomocy. Tak więc wydatek z budżetu tytułem pomocy finansowej dla powiatu na zadanie związane z gospodarką nieruchomościami może zostać skutecznie podważony przez regionalną izbę obrachunkową w toku postępowania nadzorczego.


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane