statystyki

Jakich wydatków nie zaneguje RIO

autor: Marcin Nagórek03.02.2018, 12:30
Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.

Zadaniami własnymi gminy są tylko te, które zostały enumeratywnie określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.20 ustawy o samorządzie gminnym albo w innych ustawach.źródło: ShutterStock

Legalność wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest weryfikowana przez regionalne izby obrachunkowe. Wynika to wprost z ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Oznacza to, że izby mogą orzec nawet o nieważności nielegalnego wydatku budżetowego JST, a to grozi odpowiedzialnością. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, można temu przeciwdziałać. Przed wydatkowaniem środków na wątpliwy cel JST mają bowiem prawo zasięgnąć stanowiska właściwej izby, właśnie w trybie ww. ustawy. Samorządy powinny oceniać każde tego rodzaju zagadnienie ze szczególną rozwagą, bowiem od konkretnego stanu faktycznego zależeć będzie to, czy dane zadanie można sfinansować. Nawet bowiem z pozoru zbliżone działania w istocie rzeczy mogą podlegać zupełnie odmiennej ocenie prawnej. Dlatego też w procesie wydatkowania środków budżetowych należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

O co samorządy pytają na szkoleniach

Pomoc dla powiatu na realizację jego zadań zleconych

Nasza gmina ma wątpliwość, czy może udzielić pomocy powiatowi. Chodzi o sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Jest to zadanie powiatu, ale nie własne, tylko zlecone.

ODPOWIEDŹ

Nie jest to możliwe. Zgodnie z art. 45 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.), JST realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia. Co prawda zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.; dalej: u.s.g.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia JST mogą sobie wzajemnie bądź innym JST udzielać pomocy, w tym finansowej. To więc oznacza, że co do zasady np. gmina może przekazać pieniądze powiatowi, ale z korelacji art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; dalej: u.f.p.) wynika możliwość udzielania z budżetu JST pomocy finansowej i rzeczowej dla innych JST, przy czym ta pomoc ma charakter dotacji celowej. Wreszcie wspomniane wsparcie finansowe może być udzielone tylko na realizację zadań własnych JST, do której jest ona kierowana. W tym kontekście przytoczyć można stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z wyroku z 3 marca 2015 r. (sygn. akt II GSK 207/14),w którym zaakcentowano, że: „(...) może być ona [pomoc – red.] przyznana wyłącznie na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego”. Dodano ponadto, że: „Przesunięcie środków z budżetu gminy do budżetu samorządu województwa na cele związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych przez państwo, stanowiłoby faktyczne przeniesienie zadania z zakresu administracji rządowej na podmiot nieuprawniony w ustawie do jego wykonania i byłoby rażącym naruszeniem zasad finansowania określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. Ważne znaczenie ma również art. 216 ust. 2 pkt 1 u.f.p., który przewiduje, że wydatki JST są przeznaczone na realizację zadań własnych. Dalej w ww. art. 216 ust. 2 pkt 5 mowa jest o wydatkach na pomoc rzeczową lub finansową dla JST, określoną odrębną uchwałą organu stanowiącego JST. Skoro zaś w art. 216 ust. 2 pkt 1 mowa jest o wydatkach na realizację zadań własnych JST, to pkt 5 dotyczy tylko wydatków na pomoc (rzeczową lub finansową) nakierowaną na finansowanie zadań beneficjenta tej pomocy. Tak więc wydatek z budżetu tytułem pomocy finansowej dla powiatu na zadanie związane z gospodarką nieruchomościami może zostać skutecznie podważony przez regionalną izbę obrachunkową w toku postępowania nadzorczego.


Pozostało jeszcze 67% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane