Przerzucenie na jakąkolwiek inną gminę długów Ostrowic jest niedopuszczalne – uważa Związek Miast Polskich. I opowiada się za możliwie szybką restrukturyzacją zadłużenia tej jednostki samorządu.
Stanowisko związku to efekt gorącej dyskusji, jaka toczy się w związku z zapowiedzią likwidacji gminy Ostrowice przez jej połączenie z sąsiednim Drawskiem Pomorskim. Wszystko przez to, że ostrowicki samorząd jest praktycznie bankrutem. Niestety przejęcie gminy miałoby nastąpić wraz z jej długami.
Z tego powodu do fuzji nie palą się władze Drawska, a MSWiA analizuje warianty umożliwiające ewentualne wsparcie dla gminy przejmującej (pisaliśmy o tym: „Gmina bankrut pogrąża sąsiada. Rząd się boi buntu i precedensu”, nr 178/ 14.09.2017 r.).
Stanowisko w tej sprawie zajął również Zarząd Związku Miast Polskich. Zwrócił w nim uwagę, że sytuacja, w której znalazły się Ostrowice, była następstwem różnych okoliczności, a fatalne zarządzanie finansami gminy było tylko jedną z przyczyn tego stanu. W ocenie ZMP co najmniej taka sama odpowiedzialność spoczywa na zachodniopomorskiej RIO, która dopiero po kilku latach zareagowała stanowczo na tę sytuację. Zrobiła to w momencie, gdy zadłużenie gminy wynosiło 240 proc. rocznego budżetu.
Nie zmienia to jednak faktu, że w ocenie ZMP przerzucenie na jakąkolwiek inną gminę zadłużenia Ostrowic jest niedopuszczalne.
„Gminy są częścią państwa, które wprowadziło jasne zasady zarządzania finansami publicznymi, a także adekwatne środki nadzoru. Skoro te reguły i narzędzia zawiodły, musi się znaleźć sposób restrukturyzacji zadłużenia bez obciążania nim sąsiednich gmin” – wskazują autorzy wystąpienia. Związek wskazuje w nim również, że nie istnieją żadne prawne ani moralne przesłanki przerzucenia zobowiązań Ostrowic na inne jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego, jak podkreśla, należy uznać tę sytuację za kryzysową i zastosować środki, jakie są w dyspozycji organów państwa w stanach kryzysowych. „Uważamy, że najwłaściwszym obecnie rozwiązaniem, poprzedzającym inne decyzje, powinna być możliwie szybka restrukturyzacja zadłużenia gminy, aby komisarz rządowy mógł spłacić zobowiązania, wobec których narastają odsetki” – wskazano w stanowisku.
ZMP zaznacza także, że kolejne decyzje powinny być poprzedzone najpierw rzetelnymi analizami uwarunkowań, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), a następnie szerokimi konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.