Rekordową ilość 785 propozycji zgłoszono w zakończonym właśnie naborze wniosków do czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Zweryfikowana lista zadań, na które będzie można głosować, zostanie opublikowana 21 września. Do wydania jest ponad 8,6 mln zł.

Złożone wnioski dotyczą m.in. zmian i ulepszeń w infrastrukturze, organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncertów i spotkań autorskich), warsztatów, zajęć sportowych, doposażenia filii bibliotecznych, przeprowadzenia badań przesiewowych czy różnego rodzaju kampanii społecznych.

"Niezmiernie cieszę się, że częstochowianki i częstochowianie wykazali się inicjatywą i tak dużą pomysłowością. To pokazuje, że chcą oni aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu" - skomentował w piątek prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dzięki ponownej współpracy samorządu z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, w ramach projektu "Jasne, że razem II", informacja o założeniach budżetu obywatelskiego oraz zasadach składania wniosków dotarła w tym roku do szerokiego grona mieszkańców miasta - stąd m.in. rekordowa liczba zgłoszonych propozycji.

Zdecydowana większość - 596 zgłoszonych projektów - to zadania dzielnicowe. "Dziękuję za zaangażowanie liderom dzielnicowym. Poprzez zachęcanie mieszkańców do podzielenia się swoimi pomysłami oraz składania wniosków, w dużym stopniu przyczynili się oni do osiągnięcia tak dużej ilości złożonych propozycji zadań" - oceniła szefowa referatu partycypacji i konsultacji społecznych w częstochowskim magistracie Agata Wierny.

Ze złożonymi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/. Obecnie trwa weryfikacja wszystkich propozycji pod kątem poprawności i kompletności wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, a właściwe merytorycznie jednostki urzędu miasta analizują możliwości realizacji proponowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego - zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i pod względem kosztów. Zestawienie wszystkich propozycji, które będą poddane pod głosowanie, zostanie opublikowane 21 września br.

W tym roku o blisko 2 mln zł zwiększyła się pula pieniędzy, którą mieszkańcy Częstochowy rozdysponują na przyszłoroczne zadania podczas głosowania w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Wiosną Rada Miasta zdecydowała też o takich zmianach w budżecie obywatelskim, które mają sprzyjać m.in. realizacji inwestycji w różnych lokalizacjach na terenie dzielnic miasta.

Zwiększenie wydzielonej z budżetu miasta Częstochowy puli na budżet obywatelski jest wynikiem przyjęcia propozycji przeznaczenia na inicjatywy mieszkańców 1,5 proc. rocznych dochodów własnych miasta, co w tym roku daje kwotę 8 mln 650 tys. 405 zł. Jest to suma, jaka będzie do rozdysponowania w głosowaniu na zadania zaproponowane przez częstochowian do realizacji w roku 2018.

Inna istotna zmiana dotyczy lokalizacji proponowanych zadań inwestycyjnych - w myśl nowych regulacji mogą być realizowane tylko na takich terenach miejskich, na których w poprzednim roku nie powstała żadna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Takie rozwiązanie da większą szansę na realizację inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w różnych częściach dzielnic.

Doprecyzowano też pojęcie "ogólnodostępności" inwestycji, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, a także wykluczono możliwość wykonywania zadań inwestycyjnych na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do gminy.

W ubiegłorocznym głosowaniu na budżet obywatelski 2017 r. przeszło 114 pomysłów, które są realizowane w tym roku. Efektem poprzednich dwóch edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie, w 2015 i 2016 r., były 192 zrealizowane projekty.