statystyki

Członkowie rad nadzorczych w spółkach komunalnych muszą spełniać dodatkowe warunki

autor: Anna Dudzińska12.08.2017, 12:00
rekrutacja, praca, pracownik

W porównaniu do wcześniej obowiązującego stanu prawnego katalog osób uprawnionych do zasiadania w radzie nadzorczej został zdecydowanie poszerzonyźródło: ShutterStock

W naszej niewielkiej gminie tworzymy spółkę komunalną. Z tego, co nam wiadomo, musimy powołać radę nadzorczą. Jakie wymagania mają spełniać jej członkowie?

Wymogi stawiane kandydatom na członków rad nadzorczych takich spółek zmieniły się od 1 stycznia 2017 r. Stosownie do art. 10a ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016. poz. 573 ze zm.; dalej u.g.k) w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST) działa rada nadzorcza. Powołanie tego organu jest konieczne w każdym takim podmiocie, także tych z ograniczoną odpowiedzialnością i to niezależnie od liczby wspólników i wysokości kapitału zakładowego. A zatem obowiązują w tym przypadku odmienne unormowania od ogólnych zasad określonych przez ustawę z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej k.s.h.).

Ustawowy katalog

Członek rady nadzorczej opisywanej spółki musi spełniać przede wszystkim ogólne warunki stawiane kandydatom do rad nadzorczych wszystkich spółek kapitałowych, które zostały określone przez k.s.h. To znaczy, że może to być tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 18 par. 1 k.s.h.). Istotna jest także niekaralność za określone przestępstwa (art. 18 par. 2 k.s.h.) oraz zakaz łączenia funkcji, polegający na tym, że członkiem rady nadzorczej nie może być jednocześnie członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi (art. 214 k.s.h. – w odniesieniu do spółek z o.o. i art. 387 k.s.h. – w odniesieniu do spółek akcyjnych).

Dla zapewnienia nadzoru na jak najwyższym poziomie, poza ww. obostrzeniami ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka rady nadzorczej, wskazywany przez podmiot reprezentujący j.s.t. Obecnie – od 1 stycznia 2017 r. – zasady w tym zakresie określa art. 10a ust. 5 u.g.k. w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259, dalej ustawa z.z.m.p.).

Stosownie do wymienionych regulacji kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy albo wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Niezależnie od powyższego, należy spełnić przynajmniej jeden z następujących wymogów: posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), lub Certified in Financial Forensics (CFF), posiadać potwierdzenie złożenia stosownego egzaminu.


Pozostało 51% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • bogdan(2018-08-17 13:10) Zgłoś naruszenie 00

    A gdzie prawa nabyte tj. gdy Członek RN miał wykształcenie średnie. Gdzie jego prawa, gdzie konstytucja i co na to ta dobra zmiana... dla kogo???? Przypomina to PRL?

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane