Blisko 300 mln zł na ochronę przeciwpowodziową Sandomierza otrzyma w ciągu najbliższych pięciu lat samorząd woj. świętokrzyskiego. Fundusze pochodzące m.in. z budżetu państwa i UE będą przeznaczone na budowę i rozbudowę walów przeciwpowodziowych i przepompowni wody.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisali w środę w Kielcach umowę ws. przekazania dotacji celowej na finansowanie zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły i Odry”.

Do 2022 roku samorząd województwa świętokrzyskiego otrzyma blisko 300 mln zł na ochronę przeciwpowodziową Sandomierza. W zakres projektu wchodzą m.in.: rozbudowa przepompowni „Nadbrzezie” i w miejscowości Zajeziorze, budowa nowej przepompowni w Szewcach, zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki oraz rozbudowa wału zabezpieczającego Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu.

„Biorąc pod uwagę, że swoje inwestycje w tym zakresie prowadzi także województwo podkarpackie, możemy mówić już o kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym węzła sandomierskiego. Jestem przekonany, że inwestycja na wiele lat zabezpieczy tę część regionu świętokrzyskiego przed takimi kataklizmami jak w 1997 roku” – powiedział Jarubas.

Reklama

Zdaniem Agaty Wojtyszek, podpisanie umowy to ważny dzień dla województwa świętokrzyskiego. „Pozwala nam pozytywnie myśleć o naszej przyszłości związanej z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania spowoduje, że nigdy już nie dojdzie do takich kataklizmów jak w ubiegłych latach" – podkreśliła.

Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek przypomniał, że na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku i wypłatę odszkodowań budżet państwa musiał wygenerować 13,5 mld zł.

„Zestawiając tę kwotę z 300 mln, które mamy do dyspozycji, widać, że realizacja tego programu to sensowna i odpowiedzialna decyzja. Te rozwiązania, o których dziś mówimy, są rozwiązaniami kompleksowymi. Obejmują nie tylko zabezpieczenie wałów, ale też budowę infrastruktury, która będzie minimalizowała zagrożenie. Musimy mieć świadomość, że z naturą zwyciężyć się nie da, ale można zawsze starać się minimalizować skutki ewentualnych powodzi czy klęsk żywiołowych” – podkreślił Żołądek.

Podczas środowego spotkania podpisana została również umowa o wartości blisko 20 mln zł między Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych a wybraną w przetargu firmą AECOM Polska, która została Konsultantem Wsparcia Technicznego. Do jej zadań będzie należała analiza istniejących dokumentacji, wnioskowanie o nowe inwestycje oraz opracowanie nowych dokumentacji z obszaru województwa świętokrzyskiego, w tym dokumentacji do zadania „Modernizacja i ochrona przed powodzią węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień”.

Trwa międzynarodowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych; oferty złożyło siedem firm. Raport końcowy z oceny ofert został już przygotowany przez komisję przetargową i przekazany do Banku Światowego. Jak zapowiedziała dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło, na początku września powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą, a prace budowalne w ramach projektu ruszą jeszcze w tym roku. Jako pierwsze uruchomione zostaną prace w rejonie Koćmierzowa.

Fundusze na realizację programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, pożyczki z Banku Światowego, kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy i środków unijnych.