Samorządy coraz częściej rozumieją, że strony internetowe ich gmin mają służyć mieszkańcom i ułatwiać ich kontakt z urzędnikami. Wymiana informacji czy możliwość załatwienia konkretnych spraw bez wychodzenia z domu to ich główne cele. W cenie jest interaktywność – co potwierdziła trzecia edycja naszego rankingu. Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiego Rankingu „Perły Samorządu”, wyboru dokonaliśmy w czterech kategoriach: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, miasto do 100 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska i gmina wiejska.
ikona lupy />
Zwycięska strona Poznania / Inne

W kategorii „Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców” jury nagrodziło Poznań, doceniając użyteczność serwisu samorządowego, połączoną z estetyką. Przejrzysta, responsywna strona, z czytelną nawigacją, umożliwia korzystanie z niej także osobom głuchym oraz niedowidzącym. Istotnie odpowiada na praktyczne potrzeby obywatela, - faworyzuje na stronie głównej faktycznie istotne dla klientów informacje.

W kategorii „Miasto poniżej 100 tys. mieszkańców” wygrał Piotrków Trybunalski . Gmina otrzymuje nagrodę po raz kolejny. Strona nadal w swojej kategorii pozostaje najlepszą. Jury doceniło funkcjonalną stronę główną, łatwość nawigacji, wielość spraw, które można załatwić w urzędzie dzięki stronie WWW i pojawianie się nowych rozwiązań, które mają pomóc mieszkańcom miasta.

W kategorii „Gmina wiejsko-miejska” jury nagrodziło stronę gminy Morawica, doceniając przyjazny layout, ale też merytorykę strony i jej przydatność dla osób niepełnosprawnych. Podział na strefy dla mieszkańców, turystów, biznesu ułatwia poruszanie się po stronie.

W kategorii „Gmina wiejska” nagrodę przyznano gminie Strawczyn. Jury doceniło zawartość strony, sposób prezentacji treści i jej dobór, dostosowany do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Miesięczną kampanię odsłonową w serwisach internetowych: gazetaprawna.pl,dziennik.pl, forsal.pl, o wartości 50 tys. złotych netto, za najlepszą stronę WWW przyznano Poznaniowi.

Niezależnie od decyzji jury, Samorządową Perłę Internetu przyznali internauci uczestniczący w głosowaniu. Najwięcej głosów padło podobnie ja w ubiegłym roku na gminę Pawłów: 39 proc. wszystkich oddanych głosów.

Metodologia

Jury oceniało strony internetowe w oparciu o następujące kryteria:

a) użyteczność strony, a więc w jakim stopniu odpowiada ona na praktyczne potrzeby obywatela, czy pozwala na załatwienie wybranych spraw online, które informacje są faworyzowane na stronie głównej, jak czytelne jest menu i jaka jest jego zawartość merytoryczna oraz jak często aktualizowane są dane.
b) dostępność dla użytkownika, czyli czy strona jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób, w tym niepełnosprawnych, w jakim stopniu wykorzystywane są multimedia oraz niestandardowe środki komunikacji, czy język używany na stronie jest funkcjonalny i pozwala obywatelowi na zrozumienie przekazywanych treści, zwłaszcza w obszarach prawnych.
c) interesujący layout