Choć projekt ustawy przewidujący większą rolę wojewodów w systemie wdrażania unijnych funduszy zarządzanych przez marszałków był na najlepszej drodze, by stanąć na rządzie i trafić do Sejmu, lokalni włodarze wymusili jego ponowne cofnięcie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).
Reklama
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (czyli zmiany ustawy wdrożeniowej). Budzi on poważne wątpliwości marszałków województw, o czym informowaliśmy w DGP. Głównie dlatego, że zwiększa rolę wojewodów w regionalnych programach operacyjnych.
– Chcemy ponownie przedyskutować projekt. Cały etap procedowania jest dla nas niejasny, ciągle pojawiają się nowe uzupełnienia tej ustawy – stwierdził wczoraj na posiedzeniu KWRiST Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego.
Jak zostało ujawnione, w piśmie z 7 kwietnia br. resort rozwoju poinformował województwa, że ustawa była już opiniowana w grudniu, zyskała pozytywną opinię i nie wymaga ponownego przedstawienia Komisji Wspólnej. Wczoraj stanowisko to podtrzymał wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Samorządowcy nie chcieli jednak ustąpić. – Problem jest taki, że tekst aktu prawnego zaopiniowany przez komisję znacznie się różni od tego, który jest teraz. Pozytywnie zaopiniowaliśmy inny tekst, dlatego chcemy móc ponownie to zrobić – zwrócił uwagę Marek Olszewski ze Związku Gmin Wiejskich RP.
Spór rozstrzygnął Mariusz Błaszczak, szef MSWiA i współprzewodniczący KWRiST. – Abyśmy uniknęli potem sporów natury formalnej, proponuję, by sprawa wróciła na posiedzenie zespołu, nie przesądzając o opinii na ten temat – zarekomendował.