Przedsiębiorcy do sprawozdań! Marzec to czas ekoobliczeń i ekoopłat.
Nadszedł miesiąc, w którym królują rozliczenia środowiskowe. Przy czym często więcej problemu sprawia samo ustalenie, za co i ile należy zapłacić, niż konieczność wniesienia, niekiedy stosunkowo niewielkich, opłat.
Wykonywać obliczenia, składać sprawozdania, a często także wnosić opłaty za różnego rodzaju działalność powiązaną z korzystaniem ze środowiska bądź jego zanieczyszczaniem musi duża grupa przedsiębiorców. Przepisy dotyczące rozliczeń, wykazów i kwot do zapłaty znajdują się w różnych aktach prawnych i nietrudno się w tym pogubić. Dziś przypominamy najważniejsze i najczęstsze rozliczenia – nie wszystkie bowiem informacje z powodu szczupłości miejsca uda się nam dzisiaj pomieścić. Są wśród nich i dobre wiadomości.