W poprzednim tygodniu uchylenia niekorzystnych dla rolników przepisów zapisanych w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890) domagali się posłowie PSL, którzy złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, o czym informowaliśmy już w DGP.

Teraz do tej inicjatywy dołączyło Ministerstwo Finansów, które zapowiedziało własny projekt w tej sprawie. Przepisy, które miały pomóc rolnikom, odcięły im bowiem źródło finansowania.

Zgodnie z obowiązującymi od 7 stycznia regulacjami rolnik musi być traktowany przez bank albo firmę leasingową tak jak konsument. W praktyce oznacza to, że konieczne jest spełnienie przez instytucję pożyczkową wielu wymogów, które w przypadku finansowania przedsiębiorcy nie są egzekwowane. W rezultacie koszty utrzymania pożyczki leasingowej znacząco wzrastają. Dodatkowo niektóre firmy, nie chcąc spełniać dodatkowych obowiązków związanych z udzielaniem usług konsumentom, rozważają całkowite wycofanie się z finansowania np. zakupu maszyn rolniczych. Nowe prawo zamiast wzmocnić pozycję rolników, poważnie im zaszkodziło – uważają zgodnie przedstawiciele wsi, Związek Banków Polskich oraz Związek Polskiego Leasingu.

Rozwiązanie zaproponowane przez resort finansów polega na wprowadzeniu rozróżnienia na pożyczki udzielane rolnikom w związku z prowadzoną przez nich działalnością, wówczas będą oni traktowani tak jak przedsiębiorcy, oraz na pożyczki udzielane rolnikom na cele niezawodowe. W drugim wariancie będzie im się należała taka sama ochrona jak wszystkim innym konsumentom. ©℗