Sejmowe komisje finansów i rolnictwa pozytywnie zaopiniowały w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o podatku rolnym. Aprobaty posłów nie zyskały dwie zmiany - m.in. ta, by każdy podmiot, a nie tylko osoba fizyczna, mógł przekazać 1,5 proc. podatku wybranej organizacji.

Chodzi o nowelę ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona umożliwienia finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Podczas czwartkowych obrad połączonych komisji - Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie pozytywnie zaopiniowali kilkadziesiąt poprawek Senatu dotyczących tej ustawy.

Akceptacji nie uzyskała m.in. poprawka określająca grono podmiotów, które mogą przekazywać podatek. Posłowie opowiedzieli się przeciw temu, by 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego mogły przekazywać np. KOWR czy Lasy Państwowe. "Chodzi o to, by były to wyłącznie osoby fizyczne, rolnicy" - tłumaczyła w czwartek przedstawicielka resortu rolnictwa.

Połączone komisje opowiedziały się też przeciw propozycji Senatu, by podatek mógł być przekazany kółku rolniczemu, który zrzesza minimum 15 osób, a nie jak pierwotnie zapisano - 30.

Zgodnie z ustawą rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek - oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych - musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/