Ustawa w tej sprawie po raz pierwszy została przyjęta pod koniec 2016 r. i weszła w życie w roku następnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1213). Ma ona na celu chronić mniejsze podmioty na rynku rolno-spożywczym, w szczególności indywidualnych rolników, przed nadużywaniem pozycji przez większe podmioty w celu narzucania niekorzystnych warunków umów. Nowelizacja ma być implementacją przepisów unijnej dyrektywy nr 2019/633 z 17 kwietnia 2019 r.
Najważniejsze zmiany dotyczą poszerzenia katalogu praktyk uznawanych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Dalej będzie on otwarty. Obecnie jednak zawiera cztery przykłady takich zachowań wprost uznanych za niezgodne z prawem, a po nowelizacji będzie ich kilkanaście. Ponadto część z nich będzie dopuszczalna, jeśli zostanie wprost przewidziana w umowie. Nowe przepisy doprecyzowują też pojęcie przewagi kontraktowej . Wskazują one konkretne progi wysokości obrotów dostawców i odbiorców, które pozwalają domniemywać, że w relacji między nimi może dochodzić do takiej nierówności.