Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o wyrobach winiarskich, przedstawiony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dostosowuje on polskie przepisy do nowego prawa unijnego w tej kwestii. Ma też uprościć i ujednolicić wymagania dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Wykaz prowadzi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wzór wniosku o wpis zostanie umieszczony na stronach internetowych urzędu. Usprawniony zostanie też obieg dokumentów między instytucjami kontrolnymi – w formie elektronicznej.
Producenci wina i podobnych napojów (cydrów, perry) nie będą już musieli składować ich w zbiornikach o minimalnie określonych pojemnościach. Jednak dla niektórych kategorii wyrobów winiarskich podniesiono wymagania jakościowe. Zwiększono też maksymalną wielkość produkcji wysokojakościowych napojów przez drobnych producentów z 10 tys. do 100 tys. litrów rocznie. Wielkość produkcji będzie proporcjonalna do powierzchni posiadanych sadów lub pni pszczelich (w przypadku miodów pitnych). Zakłady produkujące takie wyroby będą zwolnione z konieczności zatwierdzenia pod względem wymogów sanitarnych. W przypadku wina odmianowego i rocznikowego nie trzeba też będzie umieszczać na etykietach numeru identyfikacyjnego.