Po zmianach będzie można wyszukać producenta w obszernej bazie prowadzonej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Za oznaczanie lub opisywanie produktu jako ekologiczny, jeśli nie spełnia on wymagań, będą grozić kary. Placówki oświatowe będą mogły otrzymać dotację na zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów. Dofinansowanie będzie można dostać również w przypadku stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.
Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym przygotowany przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania regulacji krajowych do przepisów unijnych i wejdą w życie od stycznia przyszłego roku.