Przedsiębiorco, chcesz informować konsumentów, że wytwarzana przez ciebie żywność nie zawiera w swoim składzie organizmów genetycznie modyfikowanych bądź że nie były one stosowane przy jej produkcji? Od 1 stycznia 2020 r. możesz to robić wyłącznie przy pomocy oznaczeń „Bez GMO”, „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.
Wprowadziła je ustawa z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. poz. 1401). Wzory znaków graficznych określono zaś w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od GMO (Dz.U. poz. 2236).
Resort rolnictwa tłumaczy, że chce w ten sposób ujednolicić formę oznaczeń stosowanych dla wyróżniania produktów jako wolnych od GMO oraz ustalić jednoznaczne zasady ich używania. A więc ukrócić dotychczasową wolnoamerykankę. Tym samym inne znaki stały się niedopuszczalne. „Dzięki jednolitej formie oznakowania konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą w odbiorze informację” – przekonuje resort.