Nowe przepisy mające na celu zakończenie nadużywania antybiotyków w rolnictwie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. To wynik wieloletniej kampanii organizacji Compassion Polska i Compassion in World Farming International.

Przełomowe prawodawstwo zakazuje prewencyjnego masowego podawania leków grupom zdrowych zwierząt od roku 2022. Nadużywanie antybiotyków w rolnictwie trwa od dziesięcioleci z powodu zatłoczenia i złych warunków, w jakich hodowane są zwierzęta. Warunki te sprzyjają rozwojowi bakterii opornych na antybiotyki, które mogą następnie rozprzestrzenić się na ludzi.

Oporność na antybiotyki występuje, gdy bakterie rozwijają mutacje, które czynią antybiotyki nieskutecznymi. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do zakazania stosowania w hodowli zwierząt "krytycznie ważnych antybiotyków", tych które leczą ludzi, gdy nic innego nie jest skuteczne. Do tej pory kraje nie zastosowały się do tego apelu.

Szacuje się, że zwierzęta hodowlane spożywają 73% wszystkich antybiotyków na świecie. W UE dwie trzecie naszych antybiotyków podawanych jest zwierzętom hodowlanym, a w Polsce aż 60%. Polska zajmuje też niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi). Liczby są przerażające.

Marta Gregorczyk, Koordynatorka kampanii Ratujmy nasze Antybiotyki z Compassion Polska: "To długo oczekiwane zwycięstwo - dla zdrowych zwierząt hodowlanych, którym nie powinno się podawać antybiotyków oraz dla ludzkiego zdrowia. Od lat prowadzimy kampanię na rzecz przyjęcia praktyk hodowlanych, które stawiają na pierwszym miejscu zdrowie i dobrostan zwierząt, zmniejszając tym samym potrzebę stosowania antybiotyków. A także, by ratować nasze antybiotyki – przeznaczone dla chorych ludzi, którzy desperacko ich potrzebują. Z ogromnym zadowoleniem witamy ten ogromny krok w kierunku bardziej odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych.”

Ważne jest, aby pamiętać, że te nowe przepisy nie zapobiegają leczeniu chorych zwierząt. Nie wykluczają także tych pojedynczych zwierząt, które obarczone są wysokim ryzykiem zakażenia od podawania im antybiotyków, aby zapobiec rozwojowi infekcji. Kluczowe jest tutaj to, że będą leczone poszczególne zwierzęta, a nie całe stada np. krów, antybiotykami podawanymi masowo w paszy lub wodzie.

Źródło: www.ciwf.pl/antybiotyki