Nie znamy dokładnie pochodzenia 1,6 mld zł aktywów organizacji zarządzania zbiorowego. Wynika tak z raportu Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
„Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe” – dokument ten obnaża problemy związane z funkcjonowaniem OZZ. Jedno z kluczowych spostrzeżeń autorów raportu dotyczy tego, że organizacje te nie przekazują twórcom pieniędzy niezwłocznie po ich zaksięgowaniu, lecz je przechowują, aby zarabiać na kapitale.
– Wyjaśnienie niejednoznacznie przedstawionych w sprawozdaniach kwestii leży w interesie OZZ, których wizerunek ma wpływ na funkcjonowanie ponad 55 tys. twórców i podmiotów reprezentowanych na co dzień przez te organizacje. Mamy nadzieję, że publiczna debata przyczyni się do zmiany tych mechanizmów na bardziej przejrzyste dla wszystkich stron – komentuje Anna Mazgal, dyrektorka Centrum Cyfrowego, współautorka raportu.