Polscy projektanci zbyt małą wagę przywiązują do ochrony prawnej stworzonych przez siebie wzorów przemysłowych. Z kolei przedsiębiorcy wciąż nie doceniają roli wzornictwa i tego, że może ono przekładać się na zwiększanie zysków.
Nad tym, jak zmienić ten stan rzeczy, zastanawiano się podczas zorganizowanej z inicjatywy Urzędu Patentowego RP VI Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i Kreatywność kobiet. W tym roku jej tematem był „Design szansą dla MSP”.
– W 2012 r. na całym świecie zarejestrowano 900 tys. znaków towarowych. W Polsce złożono zaledwie 5 tys. wniosków – mówiła Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.