Najczęściej zapotrzebowanie na pracowników średniego i wyższego szczebla zgłaszane jest z branży SSC/BPO (centra usług wspólnych i outsourcingu), z firm zajmujących się księgowością, przedsiębiorstw consultingowych, kancelarii prawnych i firm IT-oprogramowanie. Do czołówki dołączyły motoryzacja i branża lotnicza. W sumie w tych działach gospodarki zamierza zatrudniać od 64 proc. do 84 proc. pracodawców. Z kolei zwolnienia mogą obejmować od 6 proc. do 11 proc. specjalistów. Gorzej będzie w branży IT-sprzęt, ubezpieczeniach, telekomunikacji i bankowości. Wprawdzie aż 63–74 proc. firm z tego sektora planuje rekrutacje specjalistów i menedżerów, ale równocześnie aż 27–33 proc. zamierza redukować ich liczbę. Stabilnie będzie w ochronie zdrowia, farmacji , transporcie, spedycji i logistyce oraz w nieruchomościach.

Badanie przeprowadzono w 46 krajach świata – odpytano w nich 10 065 przedsiębiorców.

63 procent polskich pracodawców planuje rekrutację specjalistów. Które branże potrzebują pracowników?

W I kw. tego roku aż 63 proc. polskich pracodawców planuje rekrutacje specjalistów i menedżerów – wynika z badań Antal International Global Snapshot. To o 5 pkt proc. więcej niż w III kw. 2013 r. Zwolnienia przewiduje 14 proc. firm.

Komentarze FB: