Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim może być zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie tracąc prawa do zasiłku.

Urlop macierzyński ma umożliwić kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko, opiekę nad niemowlakiem i dać im czas na odzyskanie sił po porodzie. Utracone zarobki rekompensuje wtedy zasiłek macierzyński, który jest również tytułem do ubezpieczenia społecznego - są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Jakie składki od zlecenia z własnym pracownikiem

Zasadniczo od umowy zlecenia podpisanej z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę pracodawca powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną od zsumowanych obydwu kontraktów. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

W związku z tym, że zleceniobiorca, który przebywa na urlopie macierzyńskim, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom właśnie z tego tytułu, to od umowy zlecenia obligatoryjna jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kobieta na macierzyńskim może natomiast dobrowolnie zostać objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy zlecenia.

Jakie składki od zlecenia w innej firmie

Podobnie jest w przypadku, gdy kobieta w ciąży jest zatrudniona na etacie, a na podstawie zlecenia pracuje u innego pracodawcy. W innym przypadku pracownica z tytułu kontraktu cywilnoprawnego podlegałaby obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu, a jeśli zarabiałaby sumę niższą niż wynagrodzenie minimalne, dwa ostatnie ubezpieczania stałyby się obowiązkowe. Mogłaby się także wtedy zgłosić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Jednak na urlopie macierzyńskim regulacje te nie obowiązują - z umowy zlecenia zawartej z innym pracodawcą w tym czasie obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna, a emerytalna i rentowa są dobrowolne.

Praca na zleceniu podczas urlopu macierzyńskiego nie powoduje więc obniżenia zasiłku i pozwala otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę, o ile umowa cywilnoprawna nie spełnia warunków typowych dla zatrudnienia pracowniczego (chodzi o rodzaj powierzanej pracy i na warunki jej wykonywania). Taki kontrakt może bowiem zakwestionować między innymi Państwowa Inspekcja Pracy. Czy różni się etat od umowy zlecenia dowiesz się tutaj>>