Nowelizacja ustawy o użyciu Sił Zbrojnych RP umożliwić ma delegowanie pojedynczych żołnierzy za granicę państwa. Proponowana zasada, zgodnie z uzasadnieniem resortu, dostosowuje armię do „zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa”.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Dz. U. z 2014 r., poz. 1510) oraz ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), nie wskazują bowiem organu uprawnionego do wrażenia zgody na skierowania za granicę pojedynczych żołnierzy w ramach pełnienia służby w kwaterach głównych, dowództwach czy sztabach misji organizacji między narodowych i sił wielonarodowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, proponowana zmiana umożliwiać ma bardziej elastyczne reagowanie Sił Zbrojnych RP na oczekiwania naszych sojuszników.

O wysłaniu żołnierza na zagraniczną służbę decydować będzie Prezydent PR na wniosek Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

KOMENTARZ EKSPERTA

Jakub Palowski, Defence24.pl

Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie zasad pełnienia służby przez polskich żołnierzy w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji wielonarodowych oraz sił wielonarodowych. Należy zwrócić uwagę, że jednym ze środków wzmocnienia bezpieczeństwa, wdrażanym z uwagi na pogorszenie się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy wojskowej, na przykład poprzez ustanawianie formacji wielonarodowych (sił wielonarodowych). Ponadto, część państw które uczestniczą w procesie wzmocnienia obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej oczekuje zwiększonego zaangażowania krajów naszego regionu w misje ekspedycyjne, gdyż te mają przeciwdziałać zagrożeniom, które dotykają w większym stopniu na przykład krajów basenu Morza Śródziemnego, niż Polski.

Wprowadzenie nowych przepisów ułatwi kierowanie polskich żołnierzy do organów dowódczo-sztabowych misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych. Oczywiście, każde takie działanie wiąże się z pewnym nieodłącznym ryzykiem, ale mimo tego należy je ocenić pozytywnie. Udział żołnierzy w kwaterach głównych, dowództwach czy sztabach misji międzynarodowych bądź sił wielonarodowych jest oczekiwany przez sojuszników, a tym samym wpływa pozytywnie na wiarygodność Polski w ramach NATO i Unii Europejskiej. Należy też zauważyć, że również inne państwa, wydzielając swoje siły do działań, które podwyższają bezpieczeństwo Polski czy krajów regionu - nawet do misji podejmowanych w czasie pokoju, jak wzmocnienie ochrony przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich - również ponoszą pewne ryzyko. Dlatego wydzielanie żołnierzy do organów dowódczo-sztabowych misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych jest pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i sojuszniczej wiarygodności naszego kraju.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy na etapie uzgodnień