W tym roku liczba podchorążych w wyższych szkołach wojskowych została zwiększona o prawie 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten trend zostanie utrzymany za rok - zapowiedział w czwartek wiceszef MON prof. Wojciech Fałkowski.

Wiceminister, któremu podlega szkolnictwo wojskowe, podkreślił, że przechodzi ono obecnie szybkie zmiany dostosowujące do wymogów współczesnego pola walki, przy czym pięć uczelni - Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej (do niedawna Akademia Obrony Narodowej) oraz trzy wyższe szkoły oficerskie Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej - musi też zachować ciągłość.

"Bardzo nam zależy, by w każdej z tych szkół rosła liczba podchorążych i tym samym oficerów kończących je. W bieżącym roczniku liczba podchorążych została zwiększona o prawie 50 proc., czterdzieści parę proc. więcej niż rok temu. Ten trend zostanie również utrzymany w przyszłym roku" - powiedział Fałkowski.

"Jednocześnie w tym samym czasie w sposób rozsądny i bardzo dobrze wymierzony zmniejszamy liczbę studentów cywilnych" - dodał wiceminister. Zaznaczył przy tym, że cywilni studenci na uczelniach wojskowych są potrzebni i MON nie chce z nich rezygnować, ale cywile nie mogą - jak dotychczas - dominować. Fałkowski zapowiedział, że kierunki nauczania, niemające z wojskiem nic wspólnego, będą w szkołach oficerskich powoli wygaszane.

Fałkowski po raz kolejny powtórzył, że za zmniejszaniem liczby studentów cywilnych pójdzie zmniejszenie subwencji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni wojskowych, ale zwiększy się subwencja z MON. "Bardzo na to liczę, że w ciągu tego roku akademickiego proces modyfikowania działania i rekonstrukcji pierwotnego profilu oficerskiego tych szkół zostanie zakończony" - powiedział wiceszef MON.

Fałkowski powiedział też, że MON chce, by najnowszymi technologiami wojskowymi zajmowała się WAT oraz "struktury, które w ciągu tego roku akademickiego, do lata przyszłego roku MON chce powołać".

Fałkowski zapowiedział, że tytuł oficera dyplomowanego, przysługujący w przeszłości absolwentom podyplomowych studiów na Akademii Obrony Narodowej, ma zostać przywrócony w tym roku akademickim.

Od 1 października w miejsce AON została utworzona Akademia Sztuki Wojennej. Pozostała uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką, kształcącą wojskowych i cywilów. Podstawowym zadaniem Akademii ma być kształcenie i szkolenie żołnierzy w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych.