statystyki

Stawka godzinowa: Mogą być kłopoty przy zamówieniach publicznych

autor: Tomasz Michalczyk22.09.2016, 09:13; Aktualizacja: 22.09.2016, 10:27
pieniądze wyangrodzenie pensja

To na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia.źródło: ShutterStock

Już od 1 września 2016 r. obowiązują przepisy nowelizacji m.in. w części dotyczącej umów o zamówienie publiczne. W postępowaniach o zamówienie publiczne wszczętych i prowadzonych od 1 września 2016 r., w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający muszą więc określić warunki zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli zmieni się minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W art. 8–10 ustawy nowelizującej ustawodawca przewidział również mechanizm, który w zamyśle ma pozwalać na zastosowanie jej przepisów do umów zawartych w ramach postępowań wszczętych przed 1 września 2016 r. Zgodnie z art. 8 nowelizacji, jeżeli zmiana wysokości minimalnej stawki godzinowej będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia, to każda ze stron umowy może wystąpić, nie później niż do 31 grudnia 2016 r., z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji, których celem jest zawarcie porozumienia w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia, tj. jego podwyższenia w sposób uwzględniający minimalną stawkę godzinową, ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli mimo złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji strony w ciągu 30 dni nie osiągną porozumienia, to każda z nich będzie miała prawo rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie w postaci możliwości przeprowadzenia negocjacji co do wysokości wynagrodzenia implikuje pewne trudności praktyczne.

Po pierwsze, to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia. Wykonawcy często nie mają obowiązku przedstawiania w ofertach dokładnego sposobu kalkulacji kosztów, co w praktyce oznacza, że może dochodzić do nadużyć polegających na występowaniu z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia, mimo że nie zachodzą ku temu przesłanki, tj. już pierwotna oferta wykonawcy uwzględnia minimalną stawkę godzinową.

Po drugie, ustawa nie przewiduje instrumentów prawnych, które pozwoliłyby przymusić zamawiającego do wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzenia. W oczywisty sposób zawarciem porozumienia bardziej zainteresowany będzie wykonawca, który ponosi ryzyko wypłaty wynagrodzenia według stawki godzinowej wymaganej przepisami prawa, a tym samym również ryzyko nałożenia kary przez Państwową Inspekcję Pracy. W sytuacji gdy koszty wykonawcy faktycznie drastycznie wzrosną, a zamawiający nie będzie skłonny wyrazić zgody na zwiększenia wynagrodzenia, to wykonawcy pozostanie wyłącznie wypowiedzenie umowy. W innym przypadku wykonawca będzie musiał pokryć zwiększone koszty z planowanego zysku lub będzie musiał dokończyć kontrakt z ryzykiem poniesienia straty.


Pozostało 49% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane