W przyszłym roku MON planuje utworzyć 442 miejsca na kursach oficerskich. Taki limit został określony w decyzji nr 227 ministra obrony narodowej z 9 września 2016 r. (Dz.Urz. poz. 151). Szkolenia mają trwać od trzech do 24 miesięcy. Obecny nabór dotyczy szkolenia 8,5-miesięcznego.
Do końca września można składać wnioski o przyjęcie na kurs oficerski. Dodatkowe terminy naboru planowane są jeszcze w styczniu i dwa razy w maju. Aby do niego przystąpić, należy się jednak legitymować wykształceniem wyższym magisterskim. O przyjęcie na kurs mogą zabiegać także absolwenci uczelni cywilnych. W ramach limitu wszyscy kandydaci mogą trafić do armii zawodowej lub tworzonej obrony terytorialnej. W tej ostatniej formacji jest dla nich 150 miejsc. Kandydaci ze szkół cywilnych muszą składać wniosek do dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem właściwej miejscowej komendy uzupełnień.
Z załącznika do decyzji ministra wynika, że 415 kandydatów na oficerów trafi do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Z takim zastrzeżeniem, że 252 miejsca będą zarezerwowane na sześciomiesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych posiadających doświadczenie i kwalifikacje przydatne w korpusie o stopień oficerski żołnierzom szeregowym z wyższym wykształceniem. Dla nich limit wynosi 15 miejsc.