Kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1053), która dziś wchodzi w życie.
Dzięki zmianie, przepisy będą odrębnie wskazywać ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pozostałe pracownice.
Dotychczas zgodnie z art. 176 k.p. kobiet nie wolno było zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Regulacja ta dotyczyła wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że jest to niezgodne z prawem unijnym, bo nie zapewnia równouprawnienia płci, w szczególności w zakresie dostępu do zatrudnienia.