Dodatkowych 21 dni urlopu w ciągu roku? To przywilej, z którego mogą skorzystać osoby spełniające kilka warunków. Ważny jest m.in. stan zdrowia oraz sposób wykorzystania wolnych dni. Kto może uzyskać dodatkowy urlop rehabilitacyjny? Jak się o niego ubiegać? Wyjaśniamy szczegóły w naszym artykule.

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest jednak grupa osób, którym należy się dodatkowy urlop w wymiarze 10 lub 21 dni. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby skorzystać z dodatkowego wolnego i cieszyć się nawet 47 dniami wolnego w ciągu roku?

Urlop wypoczynkowy dla pracowników 2024. Ile dni w roku?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może skorzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego. Składa się na niego określona pula dni, którymi można dysponować na przestrzeni roku. To, ile dni urlopu mamy do wykorzystania uzależnione jest od stażu pracy.

  • Pracownikowi ze stażem krótszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.
  • Pracownikowi ze stażem co najmniej 10-letnim przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

Co istotne, do stażu pracy wlicza się lata nauki pracownika. Dzięki temu, możemy wliczyć do okresu zatrudnienia od 3 lat (zasadnicza szkoła zawodowa) do nawet 8 lat (szkoła wyższa). Pamiętać należy, okresu nauki w różnych szkołach nie sumuje się.

Urlop 20- lub 26-dniowy to standardowy urlop wypoczynkowy, który przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Istnieje jednak dodatkowy urlop, z którego mogą skorzystać pracownicy spełniający dodatkowe kryteria. Chodzi o tzw. urlop rehabilitacyjny.

Dodatkowy urlop rehabilitacyjny 2024. Komu przysługuje? Ile dni w roku? [KRYTERIA]

Dodatkowy urlop wypoczynkowy należy się pracownikom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

  • znacznym lub
  • umiarkowanym.

Oznacza to, że pracownikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim dodatkowy urlop rehabilitacyjny NIE przysługuje. Tak stanowią przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pierwszy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności (urlop rehabilitacyjny) pracownik może otrzymać po przepracowaniu roku od momentu uzyskania orzeczenia o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności.

Ile dni w roku wynosi urlop rehabilitacyjny?

Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności (urlopu rehabilitacyjnego) wynosi 10 dni w ciągu roku.

Jednak to nie wszystko! Oprócz dodatkowego urlopu wypoczynkowego, osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym przysługuje też tzw. urlop na turnus rehabilitacyjny.

Urlop na turnus rehabilitacyjny 2024. Nawet 21 dni wolnego! [ZASADY]

Dodatkowym przywilejem dla osób niepełnosprawnych jest tzw. urlop na turnus rehabilitacyjny. Urlop ten wynosi maksymalnie 21 dni. Można go wykorzystać na dwa sposoby:

  • raz na rok – uczestnicząc w turnusie rehabilitacyjnym lub,
  • dzieląc go na pojedyncze dni w celu wykonania badań specjalistycznych i innych zabiegów.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to wyjazd do ośrodka najczęściej na 14 dni czyli 2 tygodnie. Czasami turnus rehabilitacyjny trwa dłużej. W turnusie rehabilitacyjnym uczestniczy 20 lub więcej osób. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej (turnus w jednym ośrodku) lub niestacjonarnej (turnus w kilku ośrodkach).

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności. Ile dni w roku łącznie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy urlop rehabilitacyjny (10 dni) i urlop na turnus rehabilitacyjny (21 dni) łączą się, dając 31 dni dodatkowego wolnego w ciągu roku. Otóż, nie. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od pracy osób z niepełnosprawnościami (w stopniu znacznym i umiarkowanym) nie może przekroczyć 21 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Spójrzmy na trzy przykłady:

  • Sytuacja jest jasna, jeśli pracownik nie wyjeżdża wcale na turnus rehabilitacyjny. Wtedy może skorzystać jedynie z dodatkowych 10 dni urlopu rehabilitacyjnego (plus standardowy urlop wypoczynkowy przysługujący każdemu pracownikowi).
  • Jeśli jednak pracownik bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym i wykorzystuje na niego 21 dni roboczych, to oznacza, że wykorzystuje on cały dodatkowy urlop w tytułu niepełnosprawności (pozostaje mu już tylko standardowy urlop, który gwarantuje Kodeks pracy).
  • Natomiast, jeżeli pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny, ale trwa on np. 9 dni, to wówczas zachowuje on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni. Ważne, aby łączna suma urlopu z tytułu niepełnosprawności nie przekroczyła 21 dni.

Czy urlop rehabilitacyjny przechodzi na następny rok?

Tak. Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni przechodzi na następny rok. Natomiast pozostały urlop w wymiarze 11 dni należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym. Pamiętać należy, że po trzech latach 10-dniowy urlop rehabilitacyjny ulega przedawnieniu.