Związki zawodowe chcą, by firma musiała zatrudniać reprezentanta organizacji pracowniczej aż do momentu weryfikacji jego zwolnienia przez sąd. Ochronę zyskaliby też przedstawiciele zatrudnionych.
Członkowie związków mogą zyskać prawo do odliczenia swojej składki od podatku, a przedstawiciele pracowników – ochronę przed zwolnieniem ze względu na swoją działalność. To przykładowe propozycje zmian, jakie na posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS) zgłosiły wspólnie trzy centrale związkowe. Postulują ich włączenie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, którego głównym celem jest przyznanie prawa koalicji (zrzeszania się) osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcom). Rząd już wcześniej podkreślał, że jest otwarty na propozycje modyfikacji projektu zgłaszane przez partnerów społecznych.
– Nie upieramy się przy żadnym z rozwiązań w nim zawartych – deklarował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.