Jesteś bezrobotnym, który planuje podjąć zatrudnienie lub otworzyć firmę poza swoim miejscem zamieszkania? W takim razie przysługuje ci bon na zasiedlenie z urzędu pracy. Ta forma wsparcia nie jest tak popularna jak dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, choć można uzyskać całkiem sporą kwotę i przeznaczyć ją na wydatki związane z przeprowadzką. Pomoc jest bezzwrotna i nie wymaga rozliczenia z urzędem.

Bon na zasiedlenie jest przeznaczony dla osób bezrobotnych, które zarejestrowały się w urzędzie pracy. Co ważne, mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby do 30. roku życia, które planują podjąć pracę lub założyć firmę poza miejscem zamieszkania. Głównym założeniem tej formy wsparcia jest pomoc w pokryciu początkowych wydatków, które wiążą się z przeprowadzką.

Jak otrzymać bon na zasiedlenie?

Program został stworzony z myślą o młodych osobach, którym marzy się rozpoczęcie kariery w innym mieście. To także rozwiązanie dla tych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy w swojej okolicy. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

  • Regulamin wymaga, aby miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej było oddalone od miejsca zamieszkania wnioskodawcy co najmniej o 80 km. Ewentualnie, czas dojazdu do miejsca pracy oraz powrotu muszą wynosić co najmniej 3 godziny.
  • Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy, muszą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnej pensji. Od 1 stycznia 2024 roku jest to 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca br. 4300 brutto. Ta zasada dotyczy również osób, które planują założyć firmę w innym mieście.
  • Ostatnim wymogiem jest pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie firmy przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Warto dodać, że jeśli chodzi o formę zatrudnienia, urząd pracy akceptuje zarówno umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło.

Dobra informacja jest taka, że aby osiągnąć wymagany pułap wynagrodzenia, można podjąć zatrudnienie w kilku firmach. Jedyne co musi zrobić bezrobotny, to złożyć wniosek o bon na zasiedlenie w swoim urzędzie pracy. Należy dołączyć do niego oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia, ewentualnie oświadczenie wnioskodawcy o tym, że zamierza rozpocząć działalność gospodarczą.

Konieczne jest też dołączenie dokumentów dotyczących zabezpieczenia bonu. Tak jak w przypadku dofinansowania działalności gospodarczej, potrzebny jest poręczyciel, który zagwarantuje zwrot środków w przypadku niewywiązania się z umowy. Inną opcją jest blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jakie warunki umowy trzeba spełnić po przyznaniu dotacji?

Po złożeniu wniosku czekamy na decyzję. Termin rozpatrzenia nie powinien przekroczyć 30 dni. Ile maksymalnie możemy otrzymać? Zgodnie z regulaminem, jest to kwota w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku jest to zatem ponad 15 600 zł. Oczywiście ostatecznie wszystko zależy od możliwości danego urzędu pracy i potrzeb wnioskodawcy. Pod uwagę brana jest też specyfika lokalnego rynku oraz uzasadnienie wniosku. Warto wiedzieć, że od otrzymanej kwoty nie musimy płacić podatku dochodowego.

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpisujemy umowę. W dokumencie znajdzie się informacja o tym, kiedy pieniądze zostaną wypłacone. Zazwyczaj jest to krótki czas. Bezrobotny może podjąć zatrudnienie lub otworzyć firmę najwcześniej w dniu otrzymania bonu. Jakie obowiązki ciążą na wnioskodawcy?

  • W ciągu 30 dni od otrzymania dofinansowania musi dostarczyć do urzędu pracy dokument potwierdzający zatrudnienie lub założenie firmy. Do tego należy dołączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków.
  • Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres 6 miesięcy.

O tych warunkach trzeba pamiętać

W przypadku utraty zatrudnienia lub zamknięcia działalności, wnioskodawca ma 7 dni na powiadomienie o tym fakcie urząd. Ma także 7 dni na wysłanie informacji, w przypadku rozpoczęcia nowej pracy lub założenia nowej firmy. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku lub nie dostarczy dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w terminie 30 dni, musi oddać całą kwotę dofinansowania. W przypadku pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności krócej, niż 6 miesięcy, zwraca tylko część kwoty, proporcjonalną do przepracowanego czasu.

Kluczowa informacja jest taka, że osoba, która otrzymała bon, nie musi informować urzędu, na co wydała kwotę dofinansowania.