W związku z tym, że 1 maja przypadał w tym roku w niedzielę, zapytałem szefa, czy należy się nam inny wolny dzień. Odpowiedział, że nie – pisze pan Marcin. – Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja z oddawaniem wolnego za święto, co na to kodeks pracy.
Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla pana Marcina. Tylko święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, co wiąże się z przyznaniem dodatkowego dnia wolnego. Za święto w niedzielę nie ma dodatkowego dnia wolnego. W 2016 r. pracownicy nie odbiorą również dni wolnych za święto przypadające w sobotę. Wszystkie tegoroczne święta są w środku tygodnia lub w niedziele.
Terminy dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie są określone w kodeksie pracy. Wynikają jedynie z przyjętego pięciodniowego rozkładu czasu pracy w konkretnej firmie, a to z generalnej zasady, że czas pracy (w podstawowym systemie) nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy). Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.
Reklama
W 2014 i 2015 r. dwukrotnie święta wypadały w sobotę. Niestety, w 2016 r. tak się nie ułożyło. Zatem pracodawcy, którzy stosują podstawową organizację czasu pracy i dniami wolnymi są u nich soboty, nie muszą w tym roku wyznaczać dodatkowych dni wolnych od pracy.
Zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Pracy dzień wolny od pracy z tego tytułu powinien otrzymać również pracownik, który w dniu świątecznym przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli pracodawca wyznaczy jako dzień wolny w zamian za święto dzień przypadający po powrocie chorego pracownika do pracy, pracownik ten ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać.
Podstawa prawna
Art. 129–130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). Art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).