Rząd i związkowcy rozpoczęli pracę nad częściowym przywróceniem mundurowym prawa do 100 proc. uposażenia w czasie choroby. Okres karencji może wynieść nawet 90 dni.
Związkom zawodowym udało się przekonać rząd do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmian w ustawie o zwolnieniach lekarskich. W efekcie w ramach Forum Dialogu Społecznego przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji powołano już grupę roboczą ds. podsumowania działania ustawy o L4. Jak się dowiedzieliśmy, przedmiotem dyskusji będzie możliwość wprowadzenia w ustawach pragmatycznych specjalnego okresu karencji, podczas którego funkcjonariusze będą otrzymywać 100 proc. uposażenia w czasie choroby. Sprawa zwolnień lekarskich dla służb będzie też omawiana na specjalnym spotkaniu zespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.
Odwracanie reformy