Nawet odpowiedzialni za wynagradzanie urzędników uważają, że nagrody nie trafiają do najlepszych. DGP dotarł do badań SGH, które były przeprowadzone w marcu 2016 r. i dotyczyły systemu przyznawania nagród i premii w samorządach. Respondentami byli pracownicy 100 jednostek, którzy dysponowali odpowiednią wiedzą na temat stosowania dodatkowych gratyfikacji. Najczęściej na pytania odpowiadali anonimowo sekretarze lub osoby pracujące w zespołach odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami.
Uzyskane wyniki wskazują, że część urzędów lokalnych do tej pory nie wypracowała zasad nagradzania opierających się na precyzyjnych kryteriach i rzetelnej ocenie osiągnięć podwładnych. W efekcie premie rzadko trafiają do osób najlepiej wykonujących swoje obowiązki. Eksperci ostrzegają, że jeśli to się szybko nie zmieni, samorządy nadal będą traciły najlepszych fachowców.
Praca nie popłaca