statystyki

Awans na urzędnika. Złożenie wniosku po terminie będzie bezskuteczne

autor: Leszek Jaworski07.05.2016, 07:30
Absolwenci KSAP nie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Absolwenci KSAP nie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu.źródło: ShutterStock

Pracownik ma do 31 maja czas na składanie do szefa służby cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego. Tego samego dnia wypada też ostateczny termin, w którym absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej może złożyć wniosek o mianowanie. Pracownik służby cywilnej i absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (dalej KSAP) muszą ściśle przestrzegać wskazanego terminu. Zawiadomienie lub wniosek złożone po tym terminie będą bezskuteczne. Nie będzie też możliwe jego przywrócenie.

Pracownik służby cywilnej może zostać urzędnikiem dopiero po pomyślnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego. Wyjątek stanowią absolwenci KSAP, którzy nie muszą startować w tej procedurze. Postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy sposobu złożenia zgłoszenia. Drugi to wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym, który polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności wymaganych od urzędników służby cywilnej.

Pracownik, który zamierza zmienić status na urzędnika, musi złożyć zgłoszenie. W dokumencie tym dyrektor generalny urzędu (w którym jest on zatrudniony) potwierdza spełnienie przez niego ustawowych wymagań oczekiwanych od osób będących podmiotami postępowania kwalifikacyjnego. Taki obowiązek wynika z art. 42 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., dalej u.s.c.).

Niezbędne wymagania

Dyrektor generalny urzędu potwierdza pracownikowi służby cywilnej, aplikującemu o uzyskanie mianowania spełnianie przez niego warunku:

● posiadania obywatelstwa polskiego (biorąc pod uwagę zastrzeżenie z art. 5 u.s.c.);

● korzystania z pełni praw publicznych;

● niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

● posiadania statusu pracownika służby cywilnej;

● posiadania co najmniej trzyletniego stażu;

● pracy w służbie cywilnej lub legitymowania się zgodą dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;

● posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

● znajomości co najmniej jednego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jednego z następujących języków obcych: arabskiego, białoruskiego, chińskiego, islandzkiego, japońskiego, norweskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego;

● legitymowania się statusem żołnierza rezerwy lub niepodlegania powszechnemu obowiązkowi obrony.

Dyrektor generalny urzędu potwierdza też spełnianie wymogów, które są przesłanką uzyskania mianowania przez absolwenta KSAP. Z art. 42 ust. 2 u.s.c. wynika, że osoba ta musi mieć potwierdzone posiadanie statusu pracownika służby cywilnej i znajomość co najmniej jednego języka obcego. Niektóre inne warunki wymagane w art. 40 u.s.c. (np. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego czy uregulowany stosunek do służby wojskowej) są przez niego spełnione ze względu na pobieranie nauki w KSAP.


Pozostało 56% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • T1000(2016-05-07 11:59) Zgłoś naruszenie 20

    Trzeba być chorym na głowę, żeby najpierw dawać mianowanie trzem tysiącom ludzi, a potem latami blokować to mianowanie skrajnymi limitami wynoszącymi sto kilkadziesiąt miejsc na ponad sto tysięcy członków tej pseudo Służby Cywilnej. Takie rzeczy to tylko w Polsce i za każdej władzy, w tym obecnego reżimu!

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane