Prawo zakazuje noszenia elementów żołnierskiego stroju nawet wtedy, gdy zostały pozbawione stosownych oznaczeń. Dotychczasowy katalog odzieży został poszerzony między innymi o bluzy olimpijskie czy swetry.

Nowe rozporządzenie o odznakach i mundurach zaczyna obowiązywać w czwartek (31 marca 2016 roku). Sama regulacja nie jest nowa, ustawodawca postanowił poszerzyć spis zakazanych dla nieuprawnionych części garderoby.

Rozporządzenie rozróżnia aż 7 rodzajów wojskowego ubioru:
- wieczorowy,
- galowy,
- wyjściowy,
- służbowy,
- polowy,
- ćwiczebny,
- specjalny.


W ramach poszczególnych rodzajów istnieją różne elementy – części munduru. Przepisy zakazują używania zarówno całego munduru, jak i poszczególnych elementów wymienionych w rozporządzeniu.

W stroju wieczorowym ochronie podlega: półfrak i żakiet. W odzieży galowej, wyjściowej i służbowej zakaz dotyczy między innymi: bluzy olimpijskiej, płaszcza, swetra, kurtki wiatrówki, czapki rogatywki oraz beretu. Stój specjalny to między innymi: kurtka zimowa czołgisty, kurtka pilota, ubranie maskujące białe a także ubranie zimowe nieprzemakalne.

Zwolnieni z przestrzegania zakazu są:
- członkowie, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa,
- młodzież szkolna i akademicka realizująca przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym.

A także podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

Wyłączenie dotyczy jedynie: munduru polowego, munduru ćwiczebnego, ubrania ochronnego, koszulobluzy polowej, koszulobluzy ćwiczebnej, beretu, furażerki polowej, czapki futrzanej, pozbawionych oznak wojskowych.

Ponadto mundur wojskowy mogą nosić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, względem których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowych, ale jedynie mundur bez oznak wojskowych.