W czwartek w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie instruktażowe z pracownikami komórek kadrowych, podczas którego urzędnicy dowiedzą się, jak należy prawidłowo wdrażać ustawę z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34).Premier przygotuje do zmian w urzędach. Powie, jakie będą pensje dyrektorów?
Tymczasem dyrektorzy generalni dopominają się o projekt nowego rozporządzenia płacowego, które ma zastąpić dotychczasowe. Dokument wciąż nie trafił do konsultacji.
Nowy akt wykonawczy jest dla nich o tyle istotny, że właśnie w tym dokumencie mają być określone widełki płacowe przewidziane dla nowego składnika wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców. Został on określony w nowelizacji jako dodatek funkcyjny, który będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Problem jest o tyle poważny, że nowelizacja zakłada, iż dotychczasowe rozporządzenie płacowe może jeszcze obowiązywać przez trzy miesiące.