W czwartek w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie instruktażowe z pracownikami komórek kadrowych, podczas którego urzędnicy dowiedzą się, jak należy prawidłowo wdrażać ustawę z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34).Premier przygotuje do zmian w urzędach. Powie, jakie będą pensje dyrektorów?
Tymczasem dyrektorzy generalni dopominają się o projekt nowego rozporządzenia płacowego, które ma zastąpić dotychczasowe. Dokument wciąż nie trafił do konsultacji.
Nowy akt wykonawczy jest dla nich o tyle istotny, że właśnie w tym dokumencie mają być określone widełki płacowe przewidziane dla nowego składnika wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców. Został on określony w nowelizacji jako dodatek funkcyjny, który będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Problem jest o tyle poważny, że nowelizacja zakłada, iż dotychczasowe rozporządzenie płacowe może jeszcze obowiązywać przez trzy miesiące.
Z drugiej jednak strony dyrektorzy generalni mają czas na przedstawienie wytypowanym dyrektorom propozycji nowych warunków płacowych tylko do 23 lutego. A do tego niezbędna jest wiedza, ile będzie wynosił dodatek funkcyjny.
Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej ma zacząć obowiązywać już od soboty. Zakłada ona, że na stanowiska dyrektorów (departamentów i generalnych) i ich zastępców nie będzie już konkursów. Mają one być zastąpione powołaniami w trybie przewidzianym przez kodeks pracy.
Zmiany w służbie cywilnej i plany związane z kolejnym etapem modernizacji administracji rządowej były też tematem wczorajszego spotkania pracowników KPRM z przedstawicielami urzędniczych związków zawodowych.