Tymczasem dyrektorzy generalni dopominają się o projekt nowego rozporządzenia płacowego, które ma zastąpić dotychczasowe. Dokument wciąż nie trafił do konsultacji.

Nowy akt wykonawczy jest dla nich o tyle istotny, że właśnie w tym dokumencie mają być określone widełki płacowe przewidziane dla nowego składnika wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców. Został on określony w nowelizacji jako dodatek funkcyjny, który będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Problem jest o tyle poważny, że nowelizacja zakłada, iż dotychczasowe rozporządzenie płacowe może jeszcze obowiązywać przez trzy miesiące.

Z drugiej jednak strony dyrektorzy generalni mają czas na przedstawienie wytypowanym dyrektorom propozycji nowych warunków płacowych tylko do 23 lutego. A do tego niezbędna jest wiedza, ile będzie wynosił dodatek funkcyjny.

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej ma zacząć obowiązywać już od soboty. Zakłada ona, że na stanowiska dyrektorów (departamentów i generalnych) i ich zastępców nie będzie już konkursów. Mają one być zastąpione powołaniami w trybie przewidzianym przez kodeks pracy.

Zmiany w służbie cywilnej i plany związane z kolejnym etapem modernizacji administracji rządowej były też tematem wczorajszego spotkania pracowników KPRM z przedstawicielami urzędniczych związków zawodowych.