Minimalna stawka przy umowach na zlecenie w wysokości 12 złotych za godzinę będzie obowiązywać w II kwartale roku - zapowiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

Szefowa resortu podkreśla, że projekt rządowy zostanie poddany konsultacjom, podobnym do tych, które odbywają się przy wprowadzeniu programu Rodzina 500+. "W ciągu najbliższych tygodni przejdzie on drogę uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych, wysłuchamy także stanowisk organizacji pracodawców i związków zawodowych" - dodała.

Minister Rafalska zapewnia, że znajdą się pieniądze w budżecie, które pokryją wprowadzenie nowej stawki godzinowej. "Przyzwoite wynagrodzenie pracownika to jest ciężar, który polska gospodarka musi udźwignąć. Nie można dopuszczać do tego, by polski pracownik był opłacany jak niewolnik" - powiedziała szefowa resortu pracy.

Wprowadzenie stawki 12 złotych za godzinę przy umowach cywilnoprawnych było jednym z projektów wymienionych podczas expose premier Beaty Szydło.