Pracodawcy będą mieć sześć tygodni na wdrożenie zmian dotyczących informowania nowych pracowników o warunkach zatrudnienia.
W czasie wczorajszego posiedzenia zespołu problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego pracodawcy i związki zawodowe porozumieli się w sprawie nowelizacji art. 29 par. 2 k.p. Po zmianach pracodawcy – i to jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy – będą mieć obowiązek potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę.
– Jednocześnie strona społeczna zespołu zarekomendowała stronie rządowej wydłużenie z 14 dni do 6 tygodni vacatio legis wejścia w życie nowych przepisów – wyjaśnia prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu prawa pracy oraz doradca Konfederacji Lewiatan. – Obecnie jest tak, że jeśli Państwowa Inspekcja Pracy chce skontrolować legalność zatrudnienia, to inspektorzy najczęściej słyszą, że pracownik właśnie zaczął pracę i jeszcze nie ma umowy.
Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 29 par. 2 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak została ona zawarta ustnie albo w sposób dorozumiany (np. przez dopuszczenie pracownika do pracy), to pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego podwładnego, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Natomiast art. 29 par. 1 k.p. określa strony umowy, jej rodzaj, a także datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy (w szczególności rodzaj pracy), miejsce wykonywania obowiązków, wynagrodzenie ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy oraz termin rozpoczęcia obowiązków.
Obecna regulacja nakazująca potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika oznacza, że pracodawca może wypełnić swój obowiązek do końca pierwszego dnia pracy zatrudnionego. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie wskazywała, że takie rozwiązanie służy do zatrudniania na czarno.
Po zmianach firmy nie będą mogły już tłumaczyć inspektorom pracy, że dane osoby dopiero w dniu kontroli rozpoczęły wykonywanie obowiązków i jeszcze w tej samej dobie podpisane zostaną ich umowy.
– Wiele wskazuje, że nowe przepisy wejdą w życie w ciągu dwóch miesięcy – dodaje Jacek Męcina.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne